Khẳng định Google giảm 15% số quyền tác giả trên mô tả tìm kiếm

Người đứng đầu quản lý chất lượng tìm kiếm tại Google, Matt Cutts, đã xác nhận rằng Google đã áp dụng giảm 15% về số lượng hiển thị quyền tác giả trên mô tả của kết quả tìm kiếm.

Vài tháng trước đây tại PubCon, Matt Cutts đã công công bố trước điều này có thể xảy ra đối với các trang web chất lượng thấp. Và điều này đã xảy ra thực sự trong vài ngày gần đây. Matt cho biết có thể giảm tới 15% các hiển thị quyền tác giả ở phần mô tả website trên kết quả tìm kiếm.

Tại Việt Nam trong vài ngày vừa qua cũng đã nhận thấy sự biến đổi này, SEObiz cũng đã có đưa ra những thắc mắc và đồn thổi khác nhau.

Cyrus Shepard đã viết rằng công cụ MozCast cũng đã nhận thấy sự giảm sụt quyền tác giả này và các quản trị website gần đây cũng phàn nàn nhiều về quyền tác giả bị biến mất.

Dưới đây là 1 ảnh chụp màn hình của sự giảm sụt quyền tác giả hiển thị theo MozCast:

Biểu đồ giảm quyền hiển thị tác giả

Điều này có thể không hoặc có liên quan trực tiếp đến biểu đồ thay đổi lớn ngày 17/12. Như biểu đồ dưới có thể thấy số lượng từ khóa thay đổi thứ hạng là rất lớn so với bình thường.

Sự thay đổi kết quả tìm kiếm đột ngột

Ocean Ads tổng hợp


Kiến thức cùng danh mục


Tin kiến thức khác

KẾ HỌACH MARKETING TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ