Chính sách chung

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để chăm sóc khách hàng.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ Ocean Ads  chăm sóc khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng Ocean Ads. Địa chỉ: 17L Đường số 1, Khu Dân Cư Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, TPHCM

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về oceanads_vn@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Ocean Ads chăm sóc khách hàng.

KẾ HỌACH MARKETING TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ